Українською  На  русском  W jzyku polskim  English
Органічне добриво БІОПРОФЕРМ — турбота про родючість вашої землі!!
Органічне добриво "Волинські гумати" -
антистресова терапія для ваших рослин!

Опубліковано: 26.12.2018

На гумінові препарати найкраще реагують пасльонові

На гумінові препарати найкраще реагують пасльонові

В екстремальні за кліматичними умовами роки ефективність гумінових препаратів виявляється помітно вищою, і навіть порівняно індиферентні до цих стимуляторів росту культури реагують підвищенням врожайності.

Багато цінних якостей гумінових добрив притаманні й гуміновим препаратам. Однак якщо гумінові добрива крім вочевидь стимулюючої дії на рослини впливають і на родючість ґрунту, то гумінові препарати характеризуються чітким «адресним» впливом на ростові процеси. В ході численних лабораторних і польових дослідів із різними за походженням гуміновими речовинами на різних ґрунтах і різноманітних сільськогосподарських рослинах було показано, що гумінові речовини мають стимулюючу і адаптогенну дію на клітинному і субклітинному рівнях. У цих дослідах: 1) визначався діапазон концентрацій, що надають стимулюючу дію на ріст рослин; 2) проводилася порівняльна оцінка фізіологічної активності різних препаратів; 3) вивчався вплив на продуктивність рослин і якість урожаю.

Результати досліджень свідчили про наявність високої стимулюючої дії гумінових речовин на ростові процеси рослин у початкову фазу розвитку. При цьому було встановлено, що:

1) гумати торф’яного і буровугільного походження мають два діапазони стимулюючих концентрацій - 50 і 100 мг/л;

2) високі дози цих препаратів (від 500 мг/л і вище) пригнічують ріст надземної і кореневої систем паростків рослин;

3) посилюється коренеутворення рослин, а це своєю чергою призводить до поліпшення умов харчування і супроводжується активізацією росту надземної частини рослини;

4) змінюється фосфорний обмін, що виражається в збільшенні кількості фосфорорганічних сполук, що беруть участь в реакціях переносу і трансформації енергії, тобто в рослині накопичується вміст цукрів і посилюється синтез нуклеїнових кислот;

5) прискорюється білковий обмін, що супроводжується посиленням росту рослин, зниженням вмісту нітратів у готовій продукції і поліпшенням її якості;

6) збільшується кількість 5 незамінних амінокислот (валін, гістидин, лейцин, ізолейцин, фенілаланін) при деякому зниженні вмісту лізину і триптофану;

7) підвищується інтенсивність процесів дихання, фотосинтезу і водообміну, зростає концентрація хлорофілу і аскорбінової кислоти, особливо в початкові фази розвитку рослини.

У результаті врожайність сільськогосподарських культур підвищується на 30-90%.

З’ясувалося також, що стимуляція росту - загальна реакція на гумінові речовини представників всіх досліджених родин. Але інтенсивність прояву ефекту різна не тільки в межах родин і родів, але і між окремими сортами і навіть гібридами сорту одного і того ж виду. Найбільш сприйнятливі - пасльонові (томати), найменш - бобові (горох), посередині - злакові (ячмінь, пшениця, кукурудза), складноцвіті (соняшник), гарбузові (огірки). Причому, в екстремальні за кліматичними умовами роки ефективність гумінових препаратів виявляється помітно вищою, і навіть порівняно індиферентні до цих стимуляторів росту культури реагують підвищенням врожайності.

Їх використання в низьких концентраціях призводить до посиленого розвитку кореневої системи, а, отже, поліпшенню умов харчування. Прискорюється ріст і надземної частини рослини, активізуються процеси дихання, фотосинтезу. Препарати нейтралізують негативний вплив на культурні рослини наслідків застосування отрутохімікатів, знімають радіопроменеві ураження.

 Джерело