Українською  На  русском  W jzyku polskim  English
Органічне добриво БІОПРОФЕРМ — турбота про родючість вашої землі!!
Органічне добриво "Волинські гумати" -
антистресова терапія для ваших рослин!

Опубліковано: 20.04.2018

Органічне добриво «Біопроферм» є ефективним засобом гумусоутворення

Органічне добриво «Біопроферм» є ефективним засобом гумусоутворення

     Це підтвердили вже перші результати досліджень ефективності добрива «Біопроферм», які проводять в польових умовах науковці кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

         Дослідження проведено на дерново-слабопідзолистих супіщаних ґрунтах (с. Мала Любаша Костопільського району Рівненської області). Агрохімічну ефективність* добрива визначали (2017 р.) на полі, де росла кукурудза** сорту Dumka ФАО 230, попередником якої був овес ярий (без добрив). На цій же ділянці науковці проводили і лізиметричний дослід для встановлення коефіцієнту гуміфікації добрива «Біопроферм» та коефіцієнту мінералізації гумусу дерново-слабопідзолистого супіщаного ґрунту (за період травень 2017 р. - березень 2018 р.) Лізиметри перебували в умовах чорного пару (без посіву сільськогосподарських культур).

          Як повідомила докторант-дослідник, кандидат сільськогосподарських наук Тетяна Колесник, яка забезпечує науковий супровід, в результаті лізиметричних досліджень було встановлено коефіцієнт гуміфікації добрива Біопроферм: Кг=0,53 (53% вуглецю добрива трансформувалося у вуглець гумусу ґрунту), а коефіцієнт мінералізації гумусу дерново-слабопідзолистого супіщаного ґрунту за вказаний період становив: Км=0,027.

Загалом за результатами досліджень висновки такі:

    1) добриво «Біопроферм» є ефективним засобом гумусоутворення для дерново-слабопідзолистих ґрунтів, що підтверджено його високою гумусоутворюючою здатністю, яка оцінюється коефіцієнтом гуміфікації (Кг=0,53 або 53% за вуглецем), для ґрунтів  суглинкового та глинистого гранулометричного складу слід очікувати кращих результатів гумусоутворення, оскільки ґрунти важчого гранулометричного складу мають вищий потенціал утворення органо-мінеральних колоїдних комплексів, у складі яких добре закріплюється новоутворений гумус;

    2) застосування добрива «Біопроферм» під кукурудзу в нормі 5 т/га забезпечило збільшення вмісту гумусу в ґрунті до 1,88% (+6,2*** % до контролю), та вмісту P2O5рух до 111 мг/кг (+35,4 % до контролю), тоді як застосування добрива «Біопроферм» у тій же нормі в поєднанні із 2-ма листовими підживленнями кукурудзи мікродобривом «Гідроферт»  забезпечило збільшення вмісту гумусу в ґрунті до 1,92% (+8,5*** % до контролю) та вмісту P2O5рух до 119 мг/кг (+45,1% до контролю);

    3) урожайність кукурудзи (зерна) внаслідок застосування добрива «Біопроферм» в нормі 5 т/га становила 9,2 т/га (+35,3 % до контролю), а за умови поєднання добрива «Біопроферм» (5 т/га) із 2-ма листовими підживленнями мікродобривом «Гідроферт» урожай зерна кукурудзи становив 10,1 т/га (+45,1 % до контролю).

           Відтак Тетяна Колесник підсумовує, що добриво «Біопроферм» потрібно використовувати як органічне, і краще – вносячи суцільним способом восени, адже добриво добре зволожиться, простимулює активність мікроорганізмів, які заселять ґрунт і працюватимуть на відтворення гумусу, мобілізують елементи живлення рослин.

            Науковець ще раз підтвердила переконливу думку вчених про те, що нині альтернативи застосуванню органічних добрив не існує, тому питання збалансування живлення рослин та відтворення родючості ґрунтів за допомогою, в тому числі, ферментованих органічних добрив виходять на перший план.

 

*- агрохімічна ефективність показує, який приріст одиниці урожаю отримано від застосування одиниці добрива і його відповідність нормативним затратам

** - кукурудза потребує значно вищих норм добрив, ніж інші зернові культури: якщо враховувати лише винесення поживних елементів із урожаєм зерна, лідерами серед с/г культур, яких вирощують в Україні, за цим показником є кукурудза та ріпак, вони ж і споживають у середньому найбільше вологи для формування врожаю.

***- приріст гумусу визначено за відносним показником приросту до контролю, %